Recyklace

Komplexní recyklací a ekologickým odstraněním stavebních materiálů se zabýváme od roku 2006. Nabízíme recyklaci cihelné suti, živice, betonu či železobetonu a dalších stavebních odpadů. Recyklací stavební sutě navazujeme na provádění demolic. Profesionálně a ekologicky zpracujeme stavební odpad. Provádíme ukládky výkopové zeminy, rekultivace území po těžbě nebo skládkách. Odvoz provádíme vlastní dopravou.

Recyklace v místě demolice, kterou také nabízíme je vhodná alternativa pro investora v návaznosti na šetření finančních prostředkůje absencí dopravy a skládkových poplatků. Výsledný produkt recyklace je následně možné použít přímo na staveništi např. jako zásypový materiál, pro terénní úpravy nebo do podkladových vrstev komunikací.

 
 
 

Kontakty

TRANSPORTSERVICES s.r.o.
Husova 403
Kladno
272 01
Tel: +420 777 341 223
Fax: +420 312 589 040
E-mail: info@trns.cz
IČ: 285 28 212
DIČ: CZ285 28 212