Certifikace ISO 9001

Naše rodinná firma je založena na důvěře, individuálním přístupu a svým zákazníkům poskytuje vždy co nejkvalitnější služby. Abychom dostáli svým cílům a naplnili svou politiku, zavedli jsme certifikát kvality ISO 9001 a nastavili jsem následující politiku kvality.

Poskytujeme vždy a za každých okolností kvalitní služby.Zakládáme si na individuálním přístupu ke všem zákazníkům. S našimi zákazníky komunikujeme, nasloucháme jim a snažíme se co nejlépe vystihnout jejich požadavky tak, aby byli spokojeni a vraceli se k nám.  

Dbáme na neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb. Naše společnost je velmi dynamická a snaží se maximálně přizpůsobit stále se měnícímu prostředí, ve kterém na trhu působí. Uvědomujeme si, jak důležité je neustálé zlepšování  námi poskytovaných služeb. Do procesu zvyšování efektivnosti a zvyšování kvality našich služeb zapojujeme i naše dodavatele. Zároveň si uvědomujeme nezbytnost vzdělávání našich zaměstnanců a proto dbáme na zvyšování odborné znalosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců.

Staráme se o své zaměstnance. Nedílnou součástí naší politiky kvality je i udržování a neustálé zvyšování odborné vzdělanosti, povědomí a praxi všech svých zaměstnanců. Vážíme si zaměstnanců stejně jako si vážíme externích zákazníků, a proto se jim snažíme zajistit potřebný přístup ke vzdělávání a aktuálním informacím z oboru. 

Respektujeme životní prostředí. V rámci naší společnosti dodržujeme ekologické zásady a principy, respektujeme životní prostředí a co nejvíce snižujeme možné negativní dopady na životní prostředí.

 
 
 

Kontakty

TRANSPORTSERVICES s.r.o.
Husova 403
Kladno
272 01
Tel: +420 777 341 223
Fax: +420 312 589 040
E-mail: info@trns.cz
IČ: 285 28 212
DIČ: CZ285 28 212