Nadměrné náklady


S důrazem na komplexnost naší nabídky  poskytujeme přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů vlastními vozidly, včetně jejich doprovodů. Jedná se například o převozy strojírenské či vojenské techniky, mostní konstrukce, technologie, betonové prefabrikáty, trafa a jiné… 

Všechna vozidla prochází pravidelnými údržbami a servisními prohlídkami, tak, aby mohla být vlastní doprava dokončena včas a bez časových prodlev. Disponujeme například nízkoložnými návěsy pro převoz nákladů náročných na výšku a návěsy, které lze nastavit na přepravu dlouhých nákladů. 

Nabízíme přepravu nákladů do 50 tun.

 
 
 
                                                                                                               

Kontakty

TRANSPORTSERVICES s.r.o.
Husova 403
Kladno
272 01
Tel: +420 777 341 223
Fax: +420 312 589 040
E-mail: info@trns.cz
IČ: 285 28 212
DIČ: CZ285 28 212